ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπεράκτια αιολικά, αποθήκευση ενέργειας και ρομποτική τεχνολογία στο δεκαετές πρόγραμμα 2024-2033

 


Αποθήκευση ενέργειας, υπεράκτια αιολικά, αλλά και επιστράτευση… ρομπότ για την επιθεώρηση του δικτύου και τον εντοπισμό βλαβών μπαίνουν στο επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ για την επόμενη δεκαετία (2024-2033), παράλληλα με τις «κλασικές» επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις νησιωτικές διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Συστήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (η 4η και τελευταία φάση είναι σε εξέλιξη) και της Κρήτης (η «μικρή» διασύνδεση λειτουργεί από το 2021 και η μεγάλη είναι υπό κατασκευή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024), παίρνουν σειρά τα Δωδεκάνησα και τα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, μέσω Κορίνθου και Εύβοιας αντίστοιχα.

ΑΔΜΗΕ: Σε εξέλιξη τα έργα για 7 διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας

Οι διασυνδέσεις

Οι διασυνδέσεις των νησιών δημιουργούν τις προϋποθέσεις και για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων δεδομένου ότι – όπως σημειώνεται στο κείμενο του δεκαετούς προγράμματος – μειώνουν σημαντικά τις αποστάσεις για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή παραγωγής σε σημεία σύνδεσης του Συστήματος, καθιστώντας οικονομικοτεχνικά βιώσιμες νέες περιοχές για την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων ΑΠΕ.

Τονίζεται ακόμη ότι σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν προηγηθεί προκύπτουν σημαντικά οικονομικά οφέλη με το συνδυασμό έργων υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε «κοινό» διασυνδετικό δίκτυο με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα έναντι των ανεξάρτητων ακτινικών συνδέσεων. Για το σκοπό αυτό ο ΑΔΜΗΕ θα εκπονήσει μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των απαιτούμενων Έργων Διασύνδεσης η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στη ΡΑΕ.

Αποθήκευση ενέργειας

Σε σχέση με την αποθήκευση ενέργειας η θέση του ΑΔΜΗΕ είναι ότι «η εγκατάσταση αποθηκευτικών σταθμών ως πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία του συστήματος μεταφοράς μπορεί να έχει πολλαπλά και ταυτόχρονα οφέλη τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την ευελιξία του ΕΣΜΗΕ όσο και για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας». Οι μονάδες αποθήκευσης εκτός από την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, την ασφάλεια εφοδιασμού, την μείωση της διακύμανσης των τιμών του ρεύματος κ.α. εξυπηρετούν και την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του Συστήματος Μεταφοράς η οποία σήμερα – ελλείψει αποθήκευσης – περιορίζεται για λόγους ασφάλειας του Συστήματος. Επίσης μπορούν να καλύψουν ένα μέρος της εφεδρείας εκτάκτων αναγκών που θα παραμείνει στα νησιά τα οποία διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Ρομποτική τεχνολογία

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της ρομποτικής τεχνολογίας, ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα. Το πρώτο σχετίζεται με την απομακρυσμένη επιτήρηση των εγκαταστάσεων του συστήματος και τη μεταφορά εικόνας μέσω δικτύου 5G και υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το δεύτερο είναι το ερευνητικό έργο ΕΝΌΡΑΣΗ (ΕΝΌποιημένο Ρομποτικό Σύστημα Αυτόνομης Επιθεώρησης και Διάγνωσης Βλαβών σε ΚΥΤ και Υποσταθμούς) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί αυτόνομα κινούμενο ρομποτικό όχημα με οπτική και θερμική κάμερα που θα παρακολουθεί την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης και Υποσταθμούς. Οι δοκιμές του συστήματος θα πραγματοποιηθούν στο ΚΥΤ Παλλήνης, με αφορμή αστοχία εξοπλισμού που είχε πραγματοποιηθεί το 2020 και οδήγησε σε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της Αττικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2024-2033 διαμορφώνεται στα 4,7 δισεκ. Ευρώ. Το νέο δεκαετές έχει τεθεί σε διαβούλευση προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί για έγκριση στη ΡΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια