ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υποστήριξη και βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας του συνόλου των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα

Δευτέρα, Μαΐου 30, 2022
  Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, κανένας δεν μπορεί να είναι αποκλεισμένος από τα οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής. Η ψ...Read More