ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ευρυζωνικές συνδέσεις 100Mbps με ελάχιστο τα 30Mbps

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο θέλει τις μισές συνδέσεις Internet να έχουν ως ελάχιστη ταχύτητα τα 100Mbps μέχρι το 2020, με ελάχιστη ταχύτητα για όλους τα 30Mbps. Οι αλλαγές έρχονται στα πλαίσια μιας προσπάθειας μείωσης του κόστους διάθεσης ευρυζωνικών συνδέσεων στο Internet μέχρι και 30%. Κάθε νέα οικοδομή θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες υποδομές για υψηλές ταχύτητες οι οποίες θα φτάνουν μέχρι και τα σημεία τερματισμού του δικτύου.
Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνία θα έχουν πρόσβαση στην υπάρχουσα υποδομή κτιρίων ώστε να αποφευχθεί περιττή επιπλέον εργασία καθώς επίσης και οι δαπάνες σε εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Παράλληλα προτάθηκε δραστική μείωση στο χρόνο που απαιτείται για την έγκριση ευρυζωνικής σύνδεσης σε μια νέα οικοδομή, ο οποίος πλέον θα είναι οι έξι μήνες, με το ιδανικό σενάριο να είναι η άμεση έγκριση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε εταιρείες, εφόσον λάβουν έγκριση από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ήδη υπάρχουσα υποδομή και τα χαρακτηριστικά της όπως η τοποθεσία, διάφορα μεγέθη, τύποι συστημάτων, συντεταγμένες κλπ. Επιπλέον οι δημόσιες υπηρεσίες που διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θα πρέπει να τις έχουν διαθέσιμες όταν αυτές ζητηθούν από τις εταιρείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια