ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Vodafone και η Orange επενδύουν από κοινού €1 δισεκ. σε δίκτυο FTTH

Η Vodafone και η Orange, δύο μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, επενδύουν από κοινού το ποσό του €1 δισεκ. για δίκτυο FTTH στην Ισπανία. Στόχος τους είναι να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση κατά 6 εκ. νοικοκυρία και επιχειρήσεις σε πάνω από 50 πόλεις έως το 2017. Ο στόχος είναι κλιμακωτός. Δηλαδή σκοπεύουν το δίκτυο FTTH να διατεθεί σε 800,000 νοικοκυρία και επιχειρήσεις έως το Μάρτιο του 2014, 3 εκ. έως το Σεπτέμβριο του 2015 και 6 εκ. έως το 2017. Το δίκτυο οπτικών ινών που θα κατασκευάσει η Vodafone και η Orange θα χρησιμοποιεί τα ίδια τεχνικά χαρακηριστικά προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο. Η επένδυση αυτή κρίνεται ως υψίστης σημασίας καθώς αναμένεται να αποφέρει σημαντικό κέρδος και για τους δυο παρόχους. Η συμφωνία παραμένει ανοιχτή σε όποιον πάροχο θα θελήσει να συμμετάσχει και αυτός στην επένδυση.

Δεν υπάρχουν σχόλια