ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι απαιτήσεις εργοδοτών στον κλάδο της πληροφορικής

Η ανάγκη για τους επαγγελματίες μηχανικούς λογισμικού να έχουν ένα portfolio γνώσεων που να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι τη σημερινή εποχή μεγαλύτερη από ποτέ. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ο επαγγελματίας να γνωρίζει τόσο τις απαιτήσεις των εργοδοτών όσο και τις τάσεις που δημιουργούνται σε ό,τι αφορά σε απαιτούμενες ικανότητες και γνώσεις σε νέες τεχνολογίες.
Στoν ιστότοπο Trendy Skills δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας με θέμα "Εξόρυξη στοιχείων σχετικών με την αγορά εργασίας πληροφορικής" Αυτό που κάνει η εφαρμογή είναι να: αναζητά και να εξάγει απο δημοφιλείς ιστοτόπους αγγελιών τα προσόντα και τις τεχνολογίες που αναζητούν οι εργοδότες κατηγοριοποιεί τα προσόντα που αναζητούνται (για παράδειγμα, μια απαίτηση για γνώσεις SQL Server εντάσσεται στην γενική κατηγορία RDBMS) να παράγει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα προσφέρει αυτά τα αποτελέσματα μέσω ενός API Μέσα απο τον ιστότοπο ο χρήστης μπορεί να δει τα δημοφιλέστερα 10 προσόντα ανά κατηγορία (όπως την πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού), να συγκρίνει συγκεκριμένα προσόντα μεταξύ τους(για παράδειγμα η C++ έναντι της Java) και να δει την πορεία ενός μοναδικού προσόντος στα χρονικά διαστήματα που επιθυμεί.
Για την ώρα τα αποτελέσματα προέρχονται απο μετρήσεις που γίνονται με βάση τις απαιτήσεις των εργοδοτών όπως αυτές παρουσιάζονται σε αγγελίες απο σελίδες της Ελλάδας και της Αμερικής αλλά στο μέλλον θα προστεθούν και άλλες χώρες. Επίσης θα υπάρξει ένα public API απο οποίο θα μπορούν να αντληθούν δεδομένα ή και να χτιστούν και άλλες εφαρμογές. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε απο τον φοιτητή του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών Μπαρζόκα Βασίλη με επιβλέποντα καθηγητή τον Δρ. Νικόλαο Πεταλίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια