ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Lockheed Martin επενδύει στους κβαντικούς υπολογιστές

Η Lockheed Martin υπολογίζει και επενδύει πολύ στους κβαντικούς υπολογιστές, τους οποίους προετοιμάζεται να τους χρησιμοποιήσει σε εμπορικές αλλά και στρατιωτικές εφαρμογές. Η κβαντική πληροφορική διαφέρει σημαντικά από τη συμβατική, αφού για τη σήμανση ενός κυκλώματος ως ανοικτού ή κλειστού, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται σύμφωνα με το δυαδικό σύστημα σε μονάδες και μηδενικά. Σε έναν κβαντικό υπολογιστή οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε qubits: σε μονάδες, μηδενικά και συνδυασμούς αυτών των δύο. Αυτό σημαίνει ότι οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να πραγματοποιήσουν εκατομμύρια υπολογισμούς παράλληλα, κάτι που με τη σειρά του σημαίνει πως είναι εξαιρετικά ισχυρότεροι από τους υπάρχοντες.
Το 2011, η Lockheed Marin αγόρασε ένα κβαντικό υπολογιστή από την εταιρεία D-Wave, με στόχο να χρησιμοποιήσει τη νέα γενιά υπολογιστών για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς ραντάρ, συστημάτων αεροσκαφών καθώς και διαστημικών εφαρμογών. Η τεράστια ισχύς των κβαντικών υπολογιστών θα επιτρέψει στους ερευνητές να πραγματοποιούν ταχύτερα προσομοιώσεις για να δοκιμάζουν τα συστήματα που αναπτύσσουν σε ακραίες συνθήκες. Για παράδειγμα, ο Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας ανέφερε στους New York Times μία προσομοίωση για το πώς θα επηρεαστεί το software ενός δορυφόρου από τους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς μίας ηλιακής ή πυρηνικής έκρηξης. Αυτή η προσομοίωση σήμερα διαρκεί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Η D-Wave που βεβαίως βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ερευνών, επικρίνεται από πολλoύς, οι οποίοι επισημαίνουν πως δεν έχει δημοσιεύσει κάποια σχετική έρευνα για να υποστηρίξει το έργο της στους κβαντικούς υπολογιστές . Από την άλλη, έχει αρκετούς υποστηρικτές και επενδυτές: την Goldman Sachs, τον Jeff Bezos το αφεντικό τής Amazon, καθώς και μία εταιρεία της CIA που ενεργεί και ως επενδυτικός της "βραχίονας" την In-Q-Tel.

Δεν υπάρχουν σχόλια