ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

OCZ SSD Owners: Meet the Guru

Εξετάζουμε τις δυνατότητες του προγράμματος διαχείρισης SSD της OCZ.

Εν έτη 2016, οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των SSD έχουν καταφέρει να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προσφέροντας διάφορα συνοδευτικά «εργαλεία» για την εύκολη διαχείριση των Solid State Drive τους. Από το 2009, που δημιουργήθηκε το πρώτο Toolbox από την Intel, μέχρι σήμερα, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και πλέον οι εργαλειοθήκες αυτές έχουν αναχθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό από την απλή ενημέρωση των Firmware που προορίζονταν αρχικά.

Έχουμε λοιπόν σύγχρονα προγράμματα διαχείρισης των SSD από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε μια πληθώρα πληροφοριών για το drive μας, να ελέγξουμε κάποιες παραμέτρους της λειτουργίας τους, έως και να βελτιστοποιήσουμε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Βέβαια, εξίσου ενδιαφέρον στα προγράμματα αυτά είναι ότι μας δίνουν ταυτόχρονα και την οπτική του κατασκευαστή ως προς τη σημασία των διαφόρων πληροφοριών και λειτουργιών που παρουσιάζουν.

Στη σημερινή παρουσίαση, και στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την OCZ, θελήσαμε να εξετάσουμε ενδελεχώς το δικό της πρόγραμμα διαχείρισης, γνωστό και ως SSD Guru.


Θα ήταν σκόπιμο όμως, προτού ξεκινήσουμε, να αναφέρουμε ποια SSD της εταιρείας υποστηρίζονται από το SSD Guru, μιας και για αρκετές σειρές προϊόντων που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής τους (End Of Life), θα πρέπει η διαχείρισή τους να γίνει από το παλιό OCZ Toolbox.

Δεν υπάρχουν σχόλια