ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το si-Cluster συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Διαστημικό Meta-Cluster SPACE2ID

Το si-Cluster συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SPACE2ID στις Βρυξέλλες, από το οποίο θα προκύψει η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Συμμαχία Συνεργατικών Σχηματισμών Διαστήματος, δηλαδή, το πρώτο Ευρωπαϊκό  Meta-Cluster Διαστήματος.
Η εναρκτήρια συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος (8th Annual Conference on European Space Policy).

Στο 8ο ετήσιο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου στην ανάπτυξη του Διαστήματος, ως καίρια στρατηγική περιοχή για την Ευρώπη και ανακοινώθηκε η αύξηση των επενδύσεων για το Διάστημα στα επόμενα χρόνια. 

Προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα παραπάνω σώματα και η βιομηχανία θα αναπτύξουν εντός του 2016 κείμενο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Διάστημα. Επίσης, αναλύθηκαν οι διαφαινόμενες αλλαγές και ευκαιρίες στις αγορές του Διαστήματος (νέες γενεές δορυφόρων και συστοιχιών, ανακατατάξεις στους εκτοξευτές και στην αγορά δορυφορικών επικοινωνιών, διαχείριση (big data) δορυφορικών δεδομένων, κλπ), αλλά και θέματα που αφορούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έρευνα και ανάπτυξη καθώς και ο ρόλος του Διαστήματος στην ασφάλεια και την Άμυνα. Ο Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της ΕΕ, δήλωσε σχετικά (σύνδεσμος).

Στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SPACE2ID «Space Clusters International Industrial Diversification», συμμετείχε το Corallia εκπροσωπώντας το si-Cluster και το gi-Cluster, στην οποία συζητήθηκε η ενίσχυση αλυσίδων αξίας του κλάδου των διαστημικών εφαρμογών και η ανάπτυξη, διασύνδεση και εφαρμογή των διαστημικών τεχνολογιών σε άλλους κλάδους της οικονομίας, η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Συμμαχίας Clusters (ESCP-European Strategic Cluster Partnership) στον τομέα του διαστήματος με τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών clusters από άλλους τομείς όπως μεταφορές, ενέργεια, δημιουργικές βιομηχανίες, γεωργία, κλπ. και η ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πλάνου Διεθνοποίησης των προϊόντων και εφαρμογών αυτής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Συμμαχίας, το οποίο θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της ΕΕ σε επακόλουθο έργο. Το SPACE2ID υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν παρουσίασαν τη δράση τους, μεταξύ των οποίων ο Δρ. Jorge Sanchez, CSFO του Corallia και μέλος του ΣΣ του si-Cluster, παρουσίασε την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού οικοσυστήματος διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών και των δημιουργικών βιομηχανιών. Με αφορμή την έναρξη του έργου δήλωσε: «Τα clusters αποτελούν πλέον σημαντικά εργαλεία Ευρωπαϊκής συνοχής και περιφερειακής, καινοτομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Με τη συμμετοχή του Corallia και του si-Cluster και gi-Cluster στο πρόγραμμα επιδιώκουμε την προώθηση συνεργειών των μελών των δυο clusters με άλλους κλάδους της οικονομίας καθώς και την διεθνοποίηση των ΜμΕ σε νέες αγορές εκτός Ευρώπης».

Δεν υπάρχουν σχόλια