ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Microsoft επιστρέφει από τα βάθη της θάλασσας

 Η Microsoft βύθισε ένα ολόκληρο data center στον πάτο της θάλασσας της Σκωτίας το 2018 με σκοπό να διαπιστώσει αν τα υποθαλάσσια data centers είναι καλή ιδέα. Η υπόθεση ήταν πως τα data centers θα ήταν έτσι ενεργειακά πιο αποδοτικά και με λιγότερα προβλήματα, αφού θα βρισκόταν σε ελεγχόμενο περιβάλλον χωρίς οξυγόνο και υγρασία, με σταθερή θερμοκρασία. Επιπλέον, με το μισό πληθυσμό του κόσμου να βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από τις ακτές, η τοποθέτηση data centers κοντά σε παραλιακές πόλεις θα οδηγήσει σε ομαλότερο και ταχύτερο web surfing, video streaming και gaming.

Τώρα, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή ήταν σωστή. Η Microsoft ανέσυρε το data center των 864 servers και 27.6 petabytes αποθηκευτικού χώρου από το βυθό.

Όπως αποδείχθηκε, το υποθαλάσσιο data center είχε μόλις το 1/8 ποσοστό βλαβών σε σχέση με το πανομοιότυπο data center που είχε στήσει η Microsoft στη στεριά. Το περιβάλλον αζώτου αντί για οξυγόνο και η απουσία ανθρώπων να πειράζουν εξαρτήματα, μείωσαν δραματικά τις βλάβες. Επιπλέον, το πείραμα αυτό απέδειξε πως τα υποθαλάσσια data centers μπορούν να κατασκευαστούν και να αποσταλούν σε όλο τον κόσμο σε πρακτική κλίμακα για πραγματική χρήση. Το επόμενο βήμα του πειράματος τώρα, είναι να αποδειχθεί πως οι servers μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να ανακυκλωθούν όταν φτάσουν στο τέλος του κύκλου χρήσης τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια